Privacyverklaring

Terug naar Zorgaanbiederregister

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij (Stichting MedMij) omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is belangrijk. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en e-mailadres. We vertellen in deze verklaring welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. We leggen je ook uit welke rechten je daarbij hebt. Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op via 070-317 3434 of stuur een e-mail.

De twee doelen van gegevensverzameling

  1. Het toesturen van de nieuwsbrief. Op onze website kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Met het invullen van je persoonsgegevens (je voor- en achternaam en e-mailadres) geef je expliciet toestemming dat wij jouw gegevens, zoals je ze hebt ingevuld, mogen gebruiken om jou de nieuwsbrief toe te sturen.
  2. Het bijhouden van algemene, geanonimiseerde bezoekersgegevens op onze site, zoals de meest bezochte pagina’s, hoe lang iemand op een pagina blijft enzovoorts. Met die inzichten kunnen we de website verbeteren en weten we beter welke informatie websitebezoekers interessant vinden. Deze algemene geanonimiseerde gegevens kunnen we vervolgens gebruiken om meer gerichte informatie op onze website te zetten.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Als je je abonneert op de nieuwsbrief, dan bewaren we jouw persoonsgegevens (je voor- en achternaam en e-mailadres) zolang je geabonneerd bent. Je kunt je op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Jouw gegevens worden dan uit ons bestand verwijderd.

De beveiliging van je gegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en encryptie voor een versleutelde communicatie tussen onze website en onze bezoekers. Daarnaast zijn passende fysieke en logische toegangsbeveiligingsmaatregelen genomen, en hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met LaPosta, het systeem waarmee we de nieuwsbrief verzenden. Lees meer over LaPosta in de volgende alinea.

Wie kunnen bij jouw persoonsgegevens?

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met LaPosta. Jouw persoonsgegevens worden door LaPosta opgeslagen, maar LaPosta zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doelen gebruiken. We hebben hierover afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst. LaPosta maakt gebruik van internettechnologieën die laten zien of e-mails worden geopend en gelezen. Onze communicatiemedewerkers kunnen jouw persoonsgegevens, en de algemene geanonimiseerde bezoekersgegevens van de website, inzien en gebruiken om de communicatie vanuit MedMij te verbeteren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te kijken. Als de informatie niet klopt, kun je ons vragen deze aan te passen. Ook kun je te allen tijde jouw gegevens beperken of verwijderen en heb je recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Zo kun je jouw persoonsgegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Wil je gebruikmaken van jouw rechten? Neem dan contact met ons op via 070-317 3434 of stuur een e-mail. Wij zullen dan controleren of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek daaraan geven we geen informatie vrij.

Wat doen we met cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we kunnen gebruiken om onze website beter in te richten. We maken alleen gebruik van (noodzakelijke) functionele en analytische cookies. Er worden bij het gebruik van deze functionele en analytische cookies geen persoonsgegevens van jou verwerkt.

Klachten, vragen, verbetersuggesties?

Als je klachten, vragen of verbetersuggesties hebt over de gegevensverwerking op onze website, laat dit ons dan weten via e-mail of bel 070-317 3434. Daarnaast heb je ook het recht om een klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacybeleid van anderen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van andere partijen waarvan wij de link op deze site hebben opgenomen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop zij met je persoonsgegevens omgaan. We adviseren je om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Lees deze verklaring regelmatig door

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is hier te vinden. We raden je dan ook aan om deze verklaring regelmatig te lezen, in ieder geval voordat je je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

December 2021, MedMij. Alle rechten voorbehouden.