Disclaimer

Terug naar Zorgaanbiederregister

Stichting MedMij (Kamer van Koophandel: 71559884) verleent je hierbij toegang tot register.medmij.nl en publiceert hier ter informatie (openbare) gegevens van Zorgaanbieders, teksten, afbeeldingen en andere materialen. Stichting MedMij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op register.medmij.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting MedMij.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting MedMij spant zich in om de inhoud van register.medmij.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op register.medmij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting MedMij. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op register.medmij.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting MedMij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting MedMij en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting MedMij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.